^Về đầu trang

Hướng dẫn điều trị

Xem...

Lịch trực bệnh viện

Lịch làm việc

Xem...

Liên kết WEBSITETHÔNG BÁO

Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp

Hiện tại số điện thoại Tổng đài: 39235926 - 39235020 đang quá tải

Nhằm đảm bảo thông tin kịp thời, trong các trường hợp khẩn cấp,

đề nghị cơ quan, đơn vị, cá nhân liên hệ:

Đường dây nóng: 0967731010

Cấp cứu: (028) 38363575

Phòng Kế hoạch tổng hợp: (028) 38363576

Chăm sóc khách hàng: (028) 39237359 - 0917872045

KHAI BÁO Y TẾ

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI

THÔNG BÁO

Xét tuyển viên chức của bệnh viện Nguyễn Trãi năm 2017

 

Căn cứ Quyết định số 6010/QĐ-SYT ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của bệnh viện Nguyễn Trãi thuộc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quy định về tuyển dụng viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 2387/QĐ-SYT ngày 17 tháng 4 năm 2017 của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2017 cho các cơ quan, đơn vị sự nghiệp;       

Căn cứ Công văn số 7586/SYT-TCCB ngày 31 tháng 8 năm 2017 về triển khai thực hiện Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

Bệnh viện Nguyễn Trãi thông báo xét tuyển viên chức năm 2017 như sau:

I.    CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

Vị trí cần tuyển dụng

Mã ngạch

Chỉ tiêu

Bác sĩ hạng III

V.08.01.03

37

Dược sĩ hạng III

 V.08.08.22

03

Điều dưỡng hạng III

 V.08.05.12

05

Kỹ sư hạng III

 V.05.02.07

03

 Điều dưỡng hạng IV

 V.08.05.13

30

Kỹ thuật y hạng IV

 V.08.07.19

06

 Công tác xã hội viên hạng III

 V.09.04.02

01

 Dược sĩ hạng IV

 V.08.08.23

05

Kỹ thuật Y hạng III

 V.08.07.18

02

 Kế toán viên cao đẳng  06a.031

01

 Kế toán viên

 06.031

01

 

 

 

Tổng cộng

94

 II.  TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

 

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

 1. Có đơn xin dự tuyển;
 2. Có lý lịch rõ ràng;
 3. Có văn bằng tốt nghiệp, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển, cụ thể:

-       Người đăng ký dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp hạng III phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển; có chứng chỉ tin học trình độ tương đương chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 03 năm 2014; chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014.

-       Người đăng ký dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp hạng IV phải có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển; có chứng chỉ tin học trình độ tương đương chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 03 năm 2014; chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014.

Lưu ý:

-       Thí sinh được nộp một trong các chứng chỉ sau thay thế chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh, chứng chỉ tin học:

+ Về chứng chỉ ngoại ngữ tương đương tiếng Anh trình độ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam: chứng chỉ Tiếng Anh B, TOEFL 400 ITP hoặc 42 iBT trở lên; IELTS 4.5 trở lên; TOEIC 405 trở lên;

+ Về chứng chỉ ngoại ngữ tương đương tiếng Anh trình độ bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam: chứng chỉ Tiếng Anh A, TOEFL 347 ITP hoặc 19 iBT trở lên; IELTS 2.0 trở lên; TOEIC 255 trở lên;

+ Về chứng chỉ tin hoc, đối với các khóa đào tạo, cấp chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C trước ngày 10/8/2016 vẫn được tiếp tục thực hiện và có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản.

 1. Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển

III.  THÀNH PHẦN HỒ SƠ DỰ TUYỂN:

 1. Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ);
 2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của UBND xã – phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
 3. Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân;
 4. Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc nộp bản sao từ sổ gốc xuất trình kèm bản chính để đối chiếu; trường hợp có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;
 5. Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe.
 6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

            Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang hợp đồng làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp xã phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương nơi đang làm việc nhận xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và có văn bản đồng ý được tham gia dự tuyển.

IV.  THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN:

Thời gian: 16/11/2017 đến 13/12/2017 (Sáng từ 7h đến 11h, chiều từ 13h đến 15h). 

Địa điểm: phòng Tổ chức Cán bộ - bệnh viện Nguyễn Trãi, 314 Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5, TP. HCM.

V.    HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

 1. . Hình thức tuyển dụng: Bệnh viện Nguyễn Trãi tổ chức tuyển dụng qua hình thức xét tuyển (yêu cầu phải có đầy đủ các thành phần hồ sơ, ứng với vị trí việc làm đăng ký dự tuyển).
 2. Nội dung xét tuyển:

- Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên.
- Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về quyền và nghĩa vụ của viên chức (quy định tại Chương II Luật viên chức); quy định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động tại các cơ sở y tế và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo từng vị trí việc làm.

VI.    THỜI GIAN XÉT TUYỂN: Dự kiến 29/12/2017.
VII.   LỆ PHÍ TUYỂN DỤNG: 500.000 đồng/thi sinh.

Theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Trên đây là thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2017, bệnh viện Nguyễn Trãi thông báo đến các thí sinh có nhu cầu đăng ký tham gia dự tuyển./

 

Loading ...

 

 

 

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 314 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 39.235.020 - Fax: (08) 38.382.182
Email: bv.nguyentrai@bv.nguyentrai.gov.vn