^Về đầu trang

Hướng dẫn điều trị

Xem...

Liên kết WEBSITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông báo

 
Bệnh viện Nguyễn Trãi xin thông báo thời gian, địa điểm mở HSĐXTC Gói thầu thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị như sau:
- Thời gian: 09 giờ 30 phút ngày 30 tháng 03 năm 2022;
- Địa điểm: Phòng truyền thống - Lầu 1 - Khu D - Bệnh viện Nguyễn Trãi - 314 Nguyễn Trãi, Phường 08, Quận 05. 
BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 314 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39.235.020 - Fax: (028) 38.382.182
Email: bv.nguyentrai@bv.nguyentrai.gov.vn