^Về đầu trang

Hướng dẫn điều trị

Xem...

Liên kết WEBSITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông báo kết quả đánh giá HSĐXKT gói thầu Generic 2016

Loading ...

 

Thông báo kết quả đánh giá HSĐXKT gói thầu Thuốc Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị năm 2016

Loading ...

 

Kết quả Thầu gói biệt dược năm 2015

Loading ...

 

 

Công văn số 8184/SYT-TCKT-QLD Về mua sắm thuốc trong thời gian chờ kết quả đấu thầu năm 2016

Danh mục thuốc trúng thầu biệt dược - Generic năm 2015

Loading ...

 

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 314 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39.235.020 - Fax: (028) 38.382.182
Email: bv.nguyentrai@bv.nguyentrai.gov.vn