^Về đầu trang

Hướng dẫn điều trị

Xem...

Liên kết WEBSITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loading ...

Kết quả trúng thầu thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị năm 2016

Loading ...

Kết quả gói thầu thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương theo QĐ trúng thầu số 1092/QĐ-SYT ngày 07/03/2017

Loading ...

Kết quả gói thầu thuốc generic theo QĐ trúng thầu số 2381/QĐ-SYT ngày 17/04/2017

Loading ...

Kết quả trúng thầu Thuốc Generic năm 2016

Loading ...

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 314 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39.235.020 - Fax: (028) 38.382.182
Email: bv.nguyentrai@bv.nguyentrai.gov.vn