^Về đầu trang

Hướng dẫn điều trị

Xem...

Liên kết WEBSITE 

 

 

 

 

Giá dịch vụ kĩ thuật xét nghiệm nhanh kháng nguyên VIRUS SARS COV 2

Xem tiếp...

QĐ 763 Phê duyệt giá thu một số dịch vụ kĩ thuật thực hiện theo yêu cầu

Xem tiếp...

Phê duyệt giá thu một số dịch vụ kĩ thuật theo yêu cầu

Xem tiếp...

QĐ 701 điều chỉnh giá thu một số dịch vụ kĩ thuật thực hiên bằng máy vay kích cầu

Xem tiếp...

Quyết định 371/QĐ-BVNT kết quả lựa gói thầu mua sắm vật tư y tế sử dụng cho năm 2017 - 2018

Quyết định số 421/QĐ-BVNT kết quả lựa chọn thầu mua sắm vật tư tiêu hao và hoá chất sử dụng 2016

Quyết định số 202/QĐ-BVNT  kết quả lựa chọn thầu mua sắm vật tư thay thế

Quyết định số 574/QĐ-BVNT  kết quả lựa chọn thầu Gói thầu: mua xe cứu thương

BẢNG PHÂN BỐ KẾT QUẢ TRÚNG THẦU GÓI THẦU SỐ 1: BÔNG, DUNG DỊCH SÁT KHUẨN, RỬA VẾT THƯƠNG THEO QUYẾT ĐỊNH TRÚNG THẦU SỐ 2121/QĐ-SYT NGÀY 12/05/2016

BẢNG PHÂN BỐ KẾT QUẢ TRÚNG THẦU GÓI THẦU SỐ 2 - BĂNG, GẠC, VẬT LIỆU CẦM MÁU, ĐIỀU TRỊ CÁC VẾT THƯƠNG THEO QUYẾT ĐỊNH TRÚNG THẦU SỐ 2122/QĐ-SYT NGÀY 12/05/2016

BẢNG PHÂN BỐ KẾT QUẢ TRÚNG THẦU GÓI THẦU SỐ 3 - BƠM, KIM TIÊM, DÂY TRUYỀN, GĂNG TAY VÀ CÁC VẬT TƯ Y TẾ SỬ DỤNG TRONG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH THEO QUYẾT ĐỊNH TRÚNG THẦU SỐ 2123/QĐ-SYT NGÀY 12/05/2016

BẢNG PHÂN BỐ KẾT QUẢ TRÚNG THẦU GÓI THẦU SỐ 4 - ỐNG THÔNG, ỐNG DẪN LƯU, ỐNG NỐI, DÂY NỐI, CHẠC NỐI, CATHERTER THEO QUYẾT ĐỊNH TRÚNG THẦU SỐ 2124/QĐ-SYT NGÀY 12/05/2016

Công Văn 9155/SYT-NVY

Thông tư 40/2015/TT - BYT

Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC

Danh mục Dịch vụ kỹ thuật tương đương TT43 và 50 với TT37 Đợt 1

Danh mục Dịch vụ kỹ thuật tương đương TT43 và 50 với TT37 Đợt 2

Danh mục Dịch vụ kỹ thuật tương đương TT43 và 50 với TT37 Đợt 3

Danh mục Dịch vụ kỹ thuật tương đương TT43 và 50 với TT37 Đợt 4

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 314 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39.235.020 - Fax: (028) 38.382.182
Email: bv.nguyentrai@bv.nguyentrai.gov.vn