^Về đầu trang

Hướng dẫn điều trị

Xem...

Liên kết WEBSITE 

 

 

 

 

Thư mời chào giá bệnh viện Nguyễn Trãi có nhu cầu mua sắm đầu dò cho máy siêu âm 

Xem tiếp...

Thư mời chào giá mua sắm dây soi cho hệ thống nội soi 

Xem tiếp...

Thư mời chào giá thuê "Phần mềm quản lý khám, chữa bệnh - Hệ thống thông tin Bệnh viện (HIS) "

Xem tiếp...

Thư mời chào giá mua sắm đầu dò cho máy siêu âm 

Xem tiếp...

Thư mời chào giá bệnh viện Nguyễn Trãi có nhu cầu thẩm định giá máy thận nhân tạo và máy siêu âm làm cơ sở tham khảo phục vụ côn tác mua sắm của đơn vị theo quy định hiện hành 

Xem tiếp...

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 314 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39.235.020 - Fax: (028) 38.382.182
Email: bv.nguyentrai@bv.nguyentrai.gov.vn