^Về đầu trang

Hướng dẫn điều trị

Xem...

Liên kết WEBSITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông tin mở thầu:

Gói thầu thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị và Gói thầu thuốc generic

 - Thời điểm mở thầu Gói thầu thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị: 09 giờ 30 phút ngày 11/11/2020 tại Phòng họp giao ban Bệnh viện Nguyễn Trãi - Lầu 1- khu D - 314 Nguyễn Trãi, Phường 08, Quận 05, TP.HCM

- Thời điểm mở thầu Gói thầu thuốc generic: 09 giờ 00 phút ngày 17/11/2020 tại Phòng họp giao ban Bệnh viện Nguyễn Trãi - Lầu 1- khu D - 314 Nguyễn Trãi, Phường 08, Quận 05, TP.HCM

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 314 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39.235.020 - Fax: (028) 38.382.182
Email: bv.nguyentrai@bv.nguyentrai.gov.vn